Everest2005 hovedsamarbeidspartner

 
Everest2005 hovedsamarbeidspartner
Everest2005 hovedsamarbeidspartner  
 
  Øvrige støttespillere

Everest2005 samarbeidspartner


Everest2005 samarbeidspartner

Everest2005 samarbeidspartner

Everest2005 samarbeidspartner

Everest2005 samarbeidspartner

Everest2005 samarbeidspartner

Everest2005 samarbeidspartner

Everest2005 samarbeidspartner

Everest2005 samarbeidspartner
EVEREST2005 - en læringsarena
Våren 2005 drar en ny norsk ekspedisjon til verdens høyeste fjell, Mount Everest (8850m). Ekspedisjonen skal klatre Nordryggen via Nordskaret fra Tibet, ruta som britene forsøkte på i 1920 og 1930-årene, og som nå er den mest alminnelige klatreruta fra nordsiden av fjellet.

Her på
everest2005.no kan du få informasjon om ekspedisjonen. Vi kommer til å ha jevnlige oppdateringer både før og underveis i ekspedisjonen både i form av rapporter og bilder.

Mount Everest er de fleste fjellklatreres drøm. Fjellet har i alle år tiltrukket seg eventyrere fra hele verden. Mange har visst hva de har gått til, og greid å utholde de store mentale og fysiske påkjenningene fjellet byr på, enten de har nådd toppen eller ikke. Andre har undervurdert utfordringene og aldri kommet hjem igjen.

Våren 2005 drar en ny norsk ekspedisjon til verdens høyeste fjell, Mount Everest (8850m). Ekspedisjonen skal klatre Nordryggen via Nordskaret fra Tibet, ruta som britene forsøkte på i 1920 og 1930-årene, og som nå er den mest alminnelige klatreruta fra nordsiden av fjellet.

Den norske Everest-ekspedisjonen 2005 består av erfarne klatrere og fjellfolk som har en entusiastisk,men ydmyk holdning til å bestige verdens høyeste fjell. Vi vet at målet vi har satt oss er ekstremt høyt og vanskelig og nå, selv for de mest erfarne av oss. Men vi vet også at vi har mulighet til å nå målet hvis vi bare vil det nok, og tar konsekvensen av hva det krever:
1. Høy kvalitet på forberedelser og trening
2. Å bli et godt lag.
3. God ledelse og beslutningsevne under gjennomføringen. For å få til dette gjorde vi allerede høsten 2003 det endelige utvalget av ekspedisjonsmedlemmer som i halvannet år fram til avreise skal gjennomgå en grundig teambyggings-og treningsprosess.

Opplegget er basert på tidligere ekspedisjonserfaringer fra Himalaya, og vil være et av de viktigste bidragene til å nå ekspedisjonens mål som er å:
1. Få flest mulig – minimum én – av deltakerne på toppen.
2. Unngå ulykker.
3. Få alle til å føle at de har vært med på en vellykket og trivelig ekspedisjon, uansett hvem og hvor mange som når toppen. I denne prosessen har ekspedisjonen knyttet til seg Jon Gangdal som rådgiver. Han har lang erfaring i å gjøre Himalaya-ekspedisjoner til en interessant læringsarena for så vel ekspedisjonsmedlemmer som samarbeidspartnere.

Spilleregler og forpliktelser
Ekspedisjonen har allerede utarbeidet noen spilleregler og forpliktelser som alle har undertegnet i sine kontrakter, og som vil ligge til grunn for teambyggingen:
1. Alle deltakere på ekspedisjonen forplikter seg til ikke bare å jobbe for egne toppsjanser, men også for laget, uansett om de har vært på toppen eller ikke.
2. Alle deltakere forplikter seg til å rette seg etter felles avgjørelser, selv der disse går imot den enkeltes personlige interesser.
3. Alle deltakere forplikter seg til å delta på alle samlinger og teambyggingsaktiviteter før ekspedisjonen drar av gårde.
4. Alle forplikter seg også til å delta aktivt i teambyggingen og fastsettelsen av spilleregler og suksesskriterier for så vel lederskap som alminnelig ekspedisjonsdeltakelse.
5. Alle deltakere forplikter seg til å stille til disposisjon for ekspedisjonen, og medvirke til filmopptak, fotografier og annet relevant materiale for utadrettede aktiviteter som ekspedisjonen vedtar, eksempelvis bok, foredrag og TV-program.

Sherpaer
Gjennom gode kontakter i Kathmandu vil vi knytte til oss seks sterke sherpaer som vil innlemmes i laget så fort vi kommer til Nepal. Sherpaene er et lite folkeslag som innvandret fra Tibet til Nepal for 450 år siden. De utmerker seg særlig ved sin evne til å tåle store høyder og bevege seg raskt og sikkert i bratt terreng. I tillegg har de en grunnleggende holdning til sine medmennesker som vi også gjerne vil ha som forbilde for oss deltakere: De er uselviske, sjenerøse og tenker alltid mer på hva de kan gjøre for andre, enn hva andre kan gjøre for dem. Alle de tre tidligere norske Everest- ekspedisjonene i 1985, 1994 og 1996 har utmerket seg ved et meget godt forhold til sherpaene. Vi ønsker å føre disse tradisjonene videre, og vet samtidig at det vil øke sjansen for suksess.

Akklimatisering
En av nøkkelfaktorene under gjennomføringen av ekspedisjonen er å bruke nok tid til akklimatisering. Dette er en prosess som for noen går raskt, mens andre trenger lengre tid på å venne seg til lavt lufttrykk og lite oksygen. For å være sikre på at alle får tilstrekkelig anledning til å bli godt akklimatisert, vil vi tilbringe to uker i Khumbudalen på sørsiden av Everest der det blir anledning til å gjøre turer helt opp til 6000 meter. Det vil være en helt avgjørende ballast før vi seinere krysser grensa til Tibet og beveger oss opp til permanent opphold på over 5100 meter de neste seks-sju ukene.

Klatringen på fjellet
Ruta via Nordskaret og Nordryggen byr på omtrent de samme klatretekniske utfordringene som den mest alminnelige ruta via Sørskaret på Nepal-siden, men er mer eksponert for dårlig vær. Dermed blir timing en viktig faktor for å lykkes. Til gjengjeld slipper vi det usikre og farlige Khumbu-isfallet, og vi kan gå med yakokser helt opp til Advanced Base Camp på 6400 meter. Den neste leiren ligger i Nordskaret på 7060 meter. Deretter skal vi etablere to leirer på 7900 og 8350 meter. Alle klatrere på ekspedisjonen vil kunne bruke ekstra oksygen fra 7500 meter og til toppen, og også sove med det om natten i de høyeste leirene. Det øker toppsjansene betraktelig, og reduserer faren for høydesyke og forfrysninger. En vesentlig del av taktikken på fjellet vil være å gjøre oss attraktive som samarbeidspartnere for andre ekspedisjoner ved å være tidlig ute med å legge faste tau og etablere leirene. En offensiv og givende holdning både internt og eksternt øker mulighetene for suksess ytterligere.

Treningen
I tillegg til den viktige teambyggingsprosessen har alle deltakere forpliktet seg til å trene individuelt, ikke bare fysisk, men også mentalt under forberedelsene. Sistnevnte er viktig for å ha styrke til å utholde de enorme påkjenningene Everest byr på, både fysisk og psykisk. Gjennom treningsturer i norske vinterfjell og til topper på mellom 6000 til 7000 meter, dit alle deltakere vil dra minst en gang fram til avreise, er det erfaringsmessig fullt mulig å trene opp evnen til å tåle den nødvendige smerte og risiko. Kvaliteten på den mentale treningen er avhengig av at alle deltakere også er villige til å ta den nødvendige risiko innover seg i god tid før avreise, slik at ingen møter særlig større overraskelser enn de har kunnet forestille seg. Jo mer man har forberedt seg på ubehageligheter, jo større blir gleden og oppdriften når virkeligheten viser seg å være bare litt bedre …

TV-program og bok
Ekspedisjonen har allerede begynt å filme og forbereder et TV-program om ekspedisjonen. Det unike med denne Everest- historien er at det er en gjeng med ganske vanlige nordmenn som har satt seg et ekstremt høyt mål, og som vil vise hva som skal til for å nå det. Det er også lagt planer om å skrive en bok over samme tema med formål å inspirere flere mennesker til å søke nye utfordringer.

Til toppen av siden
 
 
Copyright © EVEREST 2005. E-post: info@everest2005.no

Sidene er tilrettelagt av Frode Høgset, frode@wwv.no